Regulamin

Regulamin Domku Trzy Wianki

Do dyspozycji gości oddany jest parking ogrodzony i nieogrodzony – nie są to parkingi strzeżone

Prosimy o zgłaszanie jakikolwiek braków wyposażeniu domku do 24 godzin po przyjeździe. Kompletność rzeczy mogą Państwo sprawdzić na podstawie listy wyposażenie domku. W przypadku braku zgłoszenia braków, uznamy, że wyposażenie było kompletne.

W dniu przyjazdu dostają Państwo komplet trzech kluczy po jednym : do r wejściowych, furtki i bramy.

Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe i inne przedmioty posiadające wartość materialną lub naukową, jak również samochody znajdujące się na terenie Domku Trzy Wianki nie ponosi odpowiedzialności.

Palenie w kominku dozwolone jest wyłącznie drewnem zakupionym u nas.

W domku można korzystać z łącza internetowego na zasadach określonych w regulaminie korzystania z internetu.

W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W razie jego złamania zostanie naliczona opłata za usuniecie woni tytoniu.

Wokół Domku musza być okresowo wykonywane prace związane z nieco większym natężeniem hałasu . Do prac takich należy m. in. Koszenie trawy, ciecie i rąbanie drewna, mechaniczne czyszczenie drogi. Goście powinni być świadomi, że czynności te mogą być wykonywane w trakcie ich pobytu, jednak tylko w godzinach 8:00 – 18:00

Za bawiące się dzieci oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone na terenie Domku Trzy Wianki odpowiadają ich opiekunowie.

Goście mieszkający w domku ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia majątku Domka Trzy Wianki. W razie szkody wyrządzonej podczas pobytu osoby te będę musiały ponieść opłatę za wyrządzone szkody.

Przed opuszczeniem Domku prosimy o pozamiatanie podłóg, wyniesienie śmieci do odpowiednich pojemników i uprzątnięcia popiołu z kominka (gorącego popiołu prosimy nie wyrzucać do śmietnika) Naczynia i garnki powinny być umyte i odstawione na uprzednie miejsce.

W dniu państwa wyjazdu dokonany będzie odbiór domku, do którego należy m. in. Kontrola stanu wyposażenia i rozliczenie zużytych mediów . Dlatego prosimy o zgłaszanie opuszczenia domku najpóźniej 30 min przed wyjazdem, którego godzina podana jest w rezerwacji oraz listę ewentualnie wyrządzonych szkód.

Przy wyjeździe z domku prosimy o niewłączanie zmywarki, ponieważ nasi pracownicy są zobligowani do sprawdzenie stanu wyposażenia.

Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie domku najpóźniej o godzinie 22:00

Mieszkańcy domku mają obowiązek zgłoszenia właścicielom domku Gości z zewnątrz nocujących w domku i podania ich danych osobowych.

Goście posiadający psy proszeni są o wyprowadzanie ich w celu załatwienia się poza teren Domku Trzy Wianki.

Proszę zwracać uwagę, żeby zwierzęta nie leżały na łóżkach, sofie, fotelach a jedynie w przywiezionym przez państwa w tym celu legowisku, koszyku.

Przy opuszczaniu przez Państwa domku szczególna uwaga będzie zwracana na meble tapicerowane.

Koszty szkód wyrządzonych przez Państwa zwierzęta będą doliczane do Państwa rachunku.

W razie ciągłego i rażącego łamania warunków regulaminów Domku Trzy Wianki, właściciel ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będzie to jednoznaczne z niezwłocznym opuszczeniem domku bez zwrotu wniesionych przez gości opłat.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W DOMKU TRZY WIANKI W ŚWIERADOWIE ZDROJU

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 8. Polewanie rozgrzanych kamieni należy wykonywać wyłącznie z pomocą czystej wody – w     umiarkowanych ilościach – wytworzona para ma temperaturę 100 C.
 9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 12. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym.
 13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
 16. Na teren sauny zabrania się:
 • − wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • − wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • − wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • − wnoszenia napojów alkoholowych,
 • − palenia tytoniu,
 • − niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 1. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • − bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • − osobom z chorobami krążenia,
 • − osobom chorującym na cukrzycę,
 • − osobom nietrzeźwym,
 • − kobietom ciężarnym,
 • − kobietom w czasie menstruacji
 1. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 2. Firma Trzy Wianki Marta Dzierewianko nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

REGULAMIN UŻYCIA TRAMPOLINY W DOMKU TRZY WIANKI W ŚWIERADOWIE ZDROJU

 1. Korzystanie z trampoliny przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
 2. Maksymalne obciążenie trampoliny nie może przekroczyć 120 kg.
 3. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny w obuwiu oraz odzieży z ostrymi elementami, które mogą uszkodzić matę czy siatkę.
 4. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. Może to doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.
 5. ZABRANIA SIĘ wykonywania przewrotów i salt. Lądowanie na głowie może prowadzić do uszkodzenia karku, złamania kręgosłupa nawet, gdy wykonywane jest ono na środku batutu.
 6. ZABRANIA SIĘ korzystania z trampoliny po zmroku.
 7. Trampolina nie jest zalecana dla dzieci poniżej 6 roku życia.
 8. Trampoliny nie poleca się do ćwiczeń akrobatycznych.
 9. Nadużywanie tej trampoliny może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała.
 10. Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny. Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje użytkowania mają na celu promować bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia.
 11. Spokojnie wchodź i schodź z trampoliny. Nie należy zeskakiwać z trampoliny na ziemię. Nie używaj trampoliny, jako wyskoczni, nie skacz na trampolinę z innych obiektów.
 12. Unikaj zbyt mocnego wybijania się. Unikaj utraty równowagi.
 13. Skacz tylko na środku batutu (maty).
 14. Nie skacz celowo w siatkę, nie odbijaj się od niej celowo. Nie wieszaj się rękoma na ramionach trampoliny.
 15. Podczas korzystania z trampoliny ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów, palenia papierosów lub żucia gumy.
 16. Korzystaj z trampoliny tylko wtedy, gdy batut jest suchy i trampolina jest odpowiednio oświetlona.
 17. Nie używaj trampoliny z innymi przedmiotami.
 18. Tylko do użytku przez lub pod nadzorem osoby dorosłej.
 19. Za negatywne skutki korzystania z trampoliny spowodowane naruszeniem regulaminu, Firma Trzy Wianki Marta Dzierewianko nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie trampoliny, a Firma Trzy Wianki Marta Dzierewianko nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 21. Zakup pobytu w Firma Trzy Wianki Marta Dzierewianko jest traktowany, jako akceptacja warunków regulaminu Użytkowania Trampoliny.
 22. Wszelkie zauważone uszkodzenia trampoliny lub inne uwagi prosimy zgłaszać pod numer tel. +48 663595472.